ים אדוני - מתי גולדשמיט
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 2004
יוצר/ת: מתי גולדשמיט
מילים: קבורת לול
לחן: עממי
מבצע/ת: קבורת לול
מקור וידאו: DVD-14th Machaneh Aviv (2009) with Eithan Mizrachi
DVD-Machol Romania 2011
Dances on YouTube and Other Internet Sites
מתי גולדשמידט DVD
מקור המוזיקה: CD-Hora Sheleg 2010
מתי גולדשמידט - חלק 3 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: מחנה אביב 2009
הערות: Also sung by Arik Einstein and Tzvi Shisel
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה