ריקוד הציפורים - מאיורקה
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות ילדים
שנה: 1991
יוצר/ת: מאיורקה
מילים: וורנר תומאס
לחן: וורנר תומאס
מבצע/ת:
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1987
עמנואל מס. 28
רוקדים מס. DVD 7
מקור המוזיקה: LP-Israeli Folk Dances for All Ages - M 101 -
רוקדים 7 - CD
רוקדים מס. 15 - קלטת שמע
רוקדים מס. 90 - קלטת שמע
ריקודי עם ישראלים ותנועה יוצרית לילדים - CD2
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.15 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.90 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה