האנקור - יואב אשריאל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל ילדים
שנה: 1978
יוצר/ת: יואב אשריאל
מילים: אנדה עמיר
לחן: יצחק אדל
מבצע/ת: דליה פרידלנד
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - חגיגה 1994
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1996
רוקדים מס. DVD 6
רוקדים מס. DVD 88
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 10 (W180)
מקור המוזיקה: רוקדים 6 - CD
רוקדים 88 - CD
רוקדים מס. 14 - קלטת שמע
רוקדים מס.180 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.14 (in Hebrew)
הערות: aka Ankor
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה