מה אברך - דני דאסא
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
כתב מחול: לחץ לכתב מחול
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1970
יוצר/ת: דני דאסא
מילים: רחל שפירא
לחן: יאיר רוזנבלום
מבצע/ת: רבקה זהור
מקור וידאו:
מקור המוזיקה: CD-Dani Dassa Circle Dances-Shorashim 2010
LP-Rikud: Dances by Dani Dassa DAN- 006, KM 4868 - (1981L)
הכוכב הכחול 1990 - קלטת שמע
הערות: Also sung by Lehakat Cheil Hayam, Amir Benayun, Dani Litani, Chava Alberstein
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה