הורה חמד - מושיקו יצחק הלוי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1971
יוצר/ת: מושיקו יצחק הלוי
מילים: אין
לחן: מושיקו יצחק הלוי
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: רוקדים מס. 16
רוקדים מס. DVD 148
מקור המוזיקה: LP-Back From Israel - Hadarim 3 - (1971) - Shlomo Bachar
LP-Dance With Moshiko 1 + 2 - MIH 1 + 2 - (1974L)
LP-Souvenir From Israel - Tikva 148 - (1971) - Fred Berk
מושיקו הלוי מס. 2 - קלטת שמע
מושיקו הלוי ריקודים עם מושיקו - CD - MIH 2+12
רוקדים 11 - CD
רוקדים 148 - CD
רוקדים מס. 4 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Moshiko-Dance With Moshiko 1, 2-MIH 1, MIH 2
LP-Toby David-Eldad Peery-Back From Israel-Hadarim 3-(1971)
Recording Center For Folk Dancing No.4 (in Hebrew)
הערות: Named after Moshiko's son
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה