אני לדודי - רבקה שטורמן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
כתב מחול: לחץ לכתב מחול
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1955
יוצר/ת: רבקה שטורמן
מילים: תנ"כי
לחן: יוסף הדר
מבצע/ת: עופרה פוקס
מקור וידאו:
מקור המוזיקה: LP-Dance With Rivka - Tikva 98 - (1965) - R. Sturnman
LP-Folkdances - Hed Artzi AN 43-31 - (1972L) - Naomi Zuri
LP-Israeli Songs and Dances - Festival 201 -
LP-This Is Israel - Hakalit HI 30200 [ENIS] - Effy Netzer
רישום צעדים: LP-Shai Burstyn-Dance With Rivka-Tikva 98-(1965)
הערות: Song Of Songs 6:3
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה