לאן נושבת הרוח - רבקה שטורמן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1960
יוצר/ת: רבקה שטורמן
מילים: זאב חבצלת
לחן: נחום היימן
מבצע/ת: עופרה פוקס
מקור וידאו: רוקדים מס. 31
ריקודי עם - מחנה שורשים 1993
מקור המוזיקה: LP-Dance With Rivka - Tikva 98 - (1965) - R. Sturnman
LP-Folk and Festive Dances-[FFD]Hed Artzi BAN 14105-(1972L) R. Sturman
LP-Hadarim: Israel’s Music and Dances - Hadarim 1LP-1-(1971L)- S. Bachar
מטמונים 4 - CD
רוקדים 27 - CD
רוקדים מס. 31 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Shai Burstyn-Dance With Rivka-Tikva 98-(1965)
הערות: Also sang by Hagevatron
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה