בוא דודי - גורית קדמן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1944
יוצר/ת: גורית קדמן
מילים:
לחן: יצחק פוגל
מבצע/ת: מרתה שלממה, מורט פרימן
מקור וידאו: ריקודי עם - מחנה שורשים 1994
ריקודי עם - מחנה שורשים 1997
מקור המוזיקה: LP-Israeli Folk Dances Volume 1 - IMF 5/6 - (1957) - Dvora Lapson
רישום צעדים: LP-Martha Schlamme, Mort Freeman-Israeli Folk Dances-LP 5, LP 6-(1957)
הערות: First performed in 1944 at the first Dalia Festival
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה