אל הגן - יענקל'ה לוי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1976
יוצר/ת: יענקל'ה לוי
מילים: עדה ברנדסקי
לחן: יצחק לוי
מבצע/ת: דקלון
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM35
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM40
מחול מיאמי 1999
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1984
עמנואל מס. 9
עמנואל מס.203
רוקדים מס. DVD 58
ריקודי עם - מחנה שורשים 1995
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 68 (W135)
מקור המוזיקה: LP-Back From Israel 76 - Hadarim 8 - (1976) - Shlomo Bachar
LP-Dalia Israeli Dance Institute 1979 - [Dal79] - (1979) -
הורה כיף 23 - CD
יענקל'ה לוי - 2 - CD
מאיר שם טוב - מס. 4 - תימני - ריקודי עם ישראליים - CD
מחול מיאמי - כיף בשמש 1999 - CD
מטמונים 4 - CD
רוקדים 2 - CD
רוקדים מס. 25 - קלטת שמע
רוקדים מס.135 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.25 (in Hebrew)
הערות: Turkish
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה