בגינת פרחים - ארז - לילך אפג'ין
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1987
יוצר/ת: ארז - לילך אפג'ין
מילים: עממי
לחן: עממי
מבצע/ת: הדודאים
מקור וידאו: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
עמנואל מס. 23
עמנואל מס.219
רוקדים מס. 265 DVD
ריקודי עם - ריקודיה 1989
מקור המוזיקה: רוקדים 19 - CD
רוקדים 265 - CD
רוקדים מס. 76 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.76 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה