מחול הגת - יענקל'ה לוי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1969
יוצר/ת: יענקל'ה לוי
מילים: ד. שי
לחן: יזהר ירון
מבצע/ת: חבורת רננים
מקור וידאו: עמנואל מס. 29
רוקדים מס. DVD 58
ריקודי עם - מחנה שורשים 1994
מקור המוזיקה: LP-Rikudai - Am - Tikva 138 - (1969) - Fred Berk
יענקל'ה לוי - 3 - CD
רוקדים 38 - CD
רוקדים מס. 88 - קלטת שמע
רישום צעדים: Ami Gilad - Israeli Folk Dances Rikuday-Am - Tikva 138
Recording Center For Folk Dancing No.27 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה