שירי לי - שלמה ממן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1991
יוצר/ת: שלמה ממן
מילים: דן אלמגור
לחן: נמרוד טנא
מבצע/ת: אירית בולקה, ויק תבור
מקור וידאו: Finally Philly 1991
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM18
הורה כיף 1991
הילולים DVD - 2005
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1993
עמנואל מס. 21
עמנואל מס.219
רוקדים מס. DVD 13
ריקודי עם עם- שלמה ממן No. 1-A&B
שלמה ממן מס-2-. DVD R113
מקור המוזיקה: הילולים 2005 - CD
מישראל באהבה AG186 - קלטת שמע
רוקדים 13 - CD
רוקדים מס. 96 - קלטת שמע
רוקדים מס.112 - קלטת שמע
רוקדים מס.117 - קלטת שמע
שלמה ממן - נווה מדבר - ממן 1 - CD
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.112 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.117 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה