ילל הווה - משה אסקיו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1985
יוצר/ת: משה אסקיו
מילים: מנחם זכריה
לחן: מנחם זכריה
מבצע/ת: דקלון
מקור וידאו: Heda Workshop 2019
הורה כיף - DVD -2004
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1983
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1985
משה אסקיו 1 - DVD
משה אסקיו 2 - DVD
עמנואל מס.109
מקור המוזיקה: LP-Moshe Eskayo IFC 7 - 45rpm[IFC7] - Moshe Eskayo
LP-Sabras 5 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR5]
הורה כיף 16 - CD
הורה כיף -2004 - CD
משה אסקיו 1 - CD
רוקדים מס. 10 - קלטת שמע
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2022-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2022-2002 בבעלות אלי שילה