חניתה - משה אסקיו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1982
יוצר/ת: משה אסקיו
מילים: אין
לחן: עמי גלעד
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM21
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
מחול אביב DVD 2008
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1990
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1991
משה אסקיו 1 - DVD
עמנואל מס.109
רוקדים מס. 262 DVD
מקור המוזיקה: LP-Mekorot #1: Folkdances of Israel - Mekorot #2 [Mek2] -
הורה כיף 19 - CD
משה אסקיו 2 - CD
רוקדים 262 - CD
רוקדים 27 - CD
רוקדים מס. 96 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
הערות: Named for Moshe's wife, sma Freilach
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה