שמע לגשם - רבקה שטורמן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1975
יוצר/ת: רבקה שטורמן
מילים: צביקה כץ
לחן: צביקה כץ
מבצע/ת: צביקה כץ
מקור וידאו: עמנואל מס.101
רוקדים מס. 271 DVD
מקור המוזיקה: LP-Shma Lageshem - MN-1006 - (1976) - Rivka Sturman
רוקדים 271 - CD
רוקדים 35 - CD
רוקדים מס. 28 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Shma Lageshem, Rivka S.-New folk dances from Israel-MN 1006-(1976)
Recording Center For Folk Dancing No.28 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה