הגששים - אליהו גמליאל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: זוגות
שנה: 1970
יוצר/ת: אליהו גמליאל
מילים:
לחן: יאיר רוזנבלום
מבצע/ת: הגששים
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1990
עמנואל מס.103
מקור המוזיקה: LP-Blue Star 1980 - Y-113 [BS80] - (1980) -
LP-Dance With Eliyahu Gamliel - Blue Star 1981 YE 1004 - (1981) -
רישום צעדים: Sherry Kent Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה