אהבתי הראשונה - מאיר שם טוב
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1990
יוצר/ת: מאיר שם טוב
מילים: יורם טהרלב
לחן: שי לביא
מבצע/ת: להקת מגפיים
מקור וידאו: מאיר שם טוב-רוקדים מס. DVD 118
מחנות ריקוד עצמאות 1990
עמנואל מס. 15
רוקדים מס. DVD 76
מקור המוזיקה: מאיר שם טוב - תבורכי ארצי חלק 2 - CD
פינלי פילי 1999 - CD
רוקדים 118 - CD
רוקדים 76 - CD
רוקדים 32 - CD
רוקדים מס. 34 - קלטת שמע
רוקדים מס. 92 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
הערות: aka Keren Also sung by Ishay Levi
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה